ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อ 7 ก.พ. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระดับเขต ณ เทศบาลตำบลเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ​ อำเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี ชยุต วงศ์วาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร เป็นประธาน ซึ่ง กก.ตชด.23 กับ ปภ.เขต 7 ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เป็นการบูรณาการ ทั้งในส่วนของกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อร่วมกันจัดการสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Share.