พิธีส่ง-มอบปลากะตักแห้ง และปลาทูเค็มพระราชทาน ณ ห้องประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒

เมื่อ ๐๘๐๙๓๐ ก.พ.๖๕ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ พ,ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๒๓ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีส่ง-มอบปลากะตักแห้ง และปลาทูเค็มพระราชทาน ณ ห้องประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน รร.ตชด.ในสังกัด ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ร.ต.ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทนกองทัพเรือเป็นประธานส่งมอบ และมี พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นผู้รับมอบ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒, ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , ผกก.ตชด.๒๔ , รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค ๒ เข้าร่วมพิธี