กิจกรรมขุดลอกห้วยฮ่องบ่อ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัด-เก็บวัชพืช แนวริมหนองหาร

๑๕ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๒๓ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมขุดลอกห้วยฮ่องบ่อ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัด-เก็บวัชพืช แนวริมหนองหาร และ เก็บลอกผักตบชวา-วัชพืชโดย เครื่องจักรฯ จัดโดย จ.สกลนคร ร่วมกับ ทต.เชียงเครือ สถานที่จัดกิจกรรม : ห้วยฮ่องบ่อ บ.ป่าหว้านพัฒนา ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ตชด.จำนวน ๑๗ นาย
ตร.หน่วยอื่น(ระบุหน่วย) ๕ คน,
ข้าราชการหน่วยอื่น(ระบุ) ๑๕๐ คน – และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๒ คน


Share.