จิตอาสาภัยพิบัติ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

เรียน ผู้บังคับบัญชา 17 ก.พ. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 , พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ, กำลังพลจิตอาสา และชุดช่างจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมพิธีส่งมอบบ้านให้ นางเพ็ญ ดากาวงค์ อายุ 72 ปี ผู้ประสบทุพขภิกภัย ณ บ้านเลขที่ 2 ม.6 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สภ.เต่างอย, กก.ตชด.23 และ อบต.บึงทวาย โดย สภ.เต่างอย เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนวัสดุจากภาคเอกชนในพื้นที่ ส่วน กก.ตชด.23 และ อบต.บึงทวาย สนับสนุนชุดช่าง เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ 7-17 ก.พ. 65 โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ขรก.ตร.กก.ตชด.23 จำนวน 12 นาย, ขรก.ตร.สภ.เต่างอย 15 นาย, ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ 50 คน

Share.