ต้อนร้บผู้ว่านครพนมและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. 237

เมื่อ 18 ก.พ. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.237, พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236, ว่าที่ พ.ต.ต.พัฒนา เสากุล ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 235, พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232, พ.ต.ท.หญิง เอื้อจิตร ประทุมจร สว.ผงป.ฯ และกำลังพล กก.ตชด.23 ให้การต้อนรับ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และป้องกันจังหวัด ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.237 โดยรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครพนม และรับฟังปัญหาต่างๆ พร้อมนี้ ได้มอบนโยบาย และอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดให้แก่หน่วยไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

Share.