รปภ.เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ครู/บุคคลากรทางการศึกษา

เมื่อ ๒๒๐๘๓๐ – ๒๒๐๙๓๐ ก.พ.๒๕๖๕ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รอง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.อำนาต นามวิเศษ หน.ชป.ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ /๖ นาย รยก./๑ ออกลาดตระเวนด้วยทางรถยนต์/สลับการเดินเท้า รปภ.เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ครู/บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน เพื่อแสดงกำลัง ควบคุมพื้นที่ ป้องกันการก่อเหตุ ปฏิบัติต่อภาพข่าวกดดันและจำกัดเสรีการปฏิบัติจากกลุ่มแนวร่วม ผกร. ทำเส้นทางให้ปลอดภัยสูงสุด ตรวจสอบจุดล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุ

Share.