” กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน “

เมื่อ 24 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 ร่วม พิธีเปิด/กล่าวต้อนรับฯ โครงการ สนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ” กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ” โดยศาลเยาวชนและครอบครัว จ. สกลนคร/ มุกดาหาร/ นครพนม/ บึงกาฬ เยาวชนผู้เข้าฝึกฯ จากศาล จำนวน 34 คน
ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 23 ก.พ.65 -1 มี.ค.65 พักแรม ณ กก.ฯ ตลอดโครงการ โดยมีนาย ศิริพันธ์ุ ชมภูวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบฯ จาก 4 จังหวัด ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 จ.สกลนคร

Share.