ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๒๓๔


เมื่อ ๐๖๑๓๓๐ มี.ค.๖๕ พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ร้อย ตชด.๒๓๔ โดย ฮ.ตร. พบ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและรอรับการตรวจเยี่ยม พร้อมได้มอบนโยบายและกำชับข้อราชการ ดังนี้
๑. ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
๒. ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยให้ดี
ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ให้การต้อนรับ ขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละเพื่อความผาสุขของประชาชนและประเทศชาติ จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. จึงได้เดินทางต่อไป

Share.