กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดบ้านท่าวัดใต้ (วัดกลางศรีเชียงใหม่)

วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 08.00-12.00 น. ร.ต.อ.สุวิทย์ ฆารดา รอง สว.จิตอาสา กก.ตชด.23 หน.ชุดฯ นำ
กพ. จิตอาสา กก.ตชด.23 รวม 17 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บกวาดใบไม้-กิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดสถานที่ วัดบ้านท่าวัดใต้ (วัดกลางศรีเชียงใหม่) ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร – ตามแนวริมหนองหาร โดยมีหน่วยงานราชการอื่นฯ พร้อมด้วย ปชช.จิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี …
นาย เชี่ยวชาญ ยาทองไชย ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จอส.กก.ฯ จำนวน 17 นาย หน่วยงานอื่น และ ปชช.จอส.จำนวน 80 คน

Share.