พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๒๓๔

เมื่อ ๐๙ มี.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๒๓๔ พบ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับได้แนะนำให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และห้ามข้าราชการตำรวจไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด เน้นความรัก ความสามัคคีของกำลังพล และมาตรการด้านความปลอดภัย โรคโควิด – ๑๙ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล จนถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. จึงได้เดินทางต่อไป


Share.