ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

เมื่อ 10 มี.ค. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ ร.ต.อ.สุวิทย์ ฆารดา รอง สว.จอส.ฯนำชุดช่าง กก.ตชด.23 จำนวน 2 ชุด 10 นาย และผู้ประสานงานจิตอาสาประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 นาย รวม 13 นาย เดินทางเข้าพื้นที่ บ้านโคกใส ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยชุดช่าง กก.ตชด.23 ได้ร่วมกับชุดช่างของชุมชน ดำเนินการซ่อมแซมและรื้อถอนบ้านเรือนที่เสียหาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share.