โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education )

วันที่ 14 มีนาคม 2565 กก.ตชด.23 ร่วมกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ขอนแก่น เปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education ) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 มี พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรม จาก รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 11 แห่ง รวม 33 คน ผู้สังเกตการณ์ 11 คน ทีมวิทยากร 28 คน รวม 72 คน