โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education ) รุ่นที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education ) การฝึกอบรม ฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรม ,วิทยากร และผู้สังเกตุการณ์ รวม 71 คน มีการการตรวจคัดกรองตามมาตรการการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

Share.