กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

  • วันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 08.00-12.00 น. ร.ต.อ.สุวิทย์ ฆารดา รอง สว.จอส.กร.ฯ นำ กพ.จอส.กกฯ จำนวน 17 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บกวาดใบไม้-กิ่งไม้ วัชพืช ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร
    จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมือง จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    จอส.กก.ฯ จำนวน 17 นาย หน่วยงานอื่น และ ปชช.จอส.จำนวน 85 คน
Share.