กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


https://goo.gl/maps/UJcM2boA8AGYnQZg6ช


วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น ภายใต้อำนวยการ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓/จิตอาสา ๙๐๔ มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ /จิตอาสา๙๐๔ และ ร.ต.อ.หญิง ธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๒๓ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ ตลาดชุมชนโคกศรีสุพรรณ บ้านโคก หมู่ ๒ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ตชด.๒๐ นาย จิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๘ นาย ตำรวจภูธร จำนวน ๒๐ นาย ข้าราชการพลเรือน หน่วย ปภ.และประชาชนรวมจำนวน ๑๒๐ คน

Share.