เก็บบันทึกภาพและวีดิทัศน์โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เรียน ผู้บังคับบัญชา

 1. หน่วย : รร./ศกร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23
 2. สถานที่ทำกิจกรรม : ที่ตั้ง รร./ศกร.ตชด. การท่าฯ และ ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี ฯ
 3. วันที่ 4 เม.ย. 2565 อาจารย์อำนาจ มณฑาทอง และคุณกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าดำเนิน การถ่ายภาพ และวีดีทัศน์ งานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565
  5.1 กิจกรรมปลูกพืชผัก
  5.2 กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลาหมอ
  5.3 กิจกรรมปศุสัตว์ การให้วัคซีน
  5.6 กิจกรรมเพาะเห็ดฟางคอนโด
  5.7 กิจกรรมแปรรูปกล้วยอบม้วน
 4. แผนการปฏิบัติ
 • วันที่ 5 เมษายน 2565 ช่วงบ่ายบันทึกภาพที่ รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ
 • วันที่ 6 เมษายน 2565 บันทึกภาพที่ ศกร.ตช.บ.นากระเสริม,รร.ตชด.บ.หนองดู่ และ รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล
Share.