พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ

เมื่อ ๘ เม.ย.๖๕ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดประกอบด้วย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ร.ต.ต.ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นว่าที่ ร.ต.ต.จำนวน ๔๖ นาย ,จาก ส.ต.ท.เป็น ส.ต.อ.จำนวน ๔ นาย และ ส.ต.ต.เป็น ส.ต.ท.จำนวน ๗ นาย ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กก.ตชด.๒๓ อ.เมือง จว.สกลนคร โดยมี รอง ผกก.ตชด.๒๓ ,ผบ.ร้อย ,สารวัตร และนายตำรวจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่รับการประดับยศเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

Share.