กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อ 12 เม.ย.65 เวลา 10.00 น พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ สว.,ผบ.ร้อย กก.ตชด.23 นำโดย พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232 ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บ้านพัก ผบก.ภ.จว.สกลนคร

เรียนผู้บังคับบัญชา
เมื่อ 12 เม.ย.65 เวลา 14.00 น พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ สว.,ผบ.ร้อย กก.ตชด.23 นำโดย พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232 ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผจว.สกลนคร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

Share.