ผบช.ตชด. , ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ตชด.๒๓๔๔ ฐานปฏิบัติการพาลุกา


เมื่อ ๑๔ เม.ย. ๖๕ ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ และ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ตชด.๒๓๔๔ ฐานปฏิบัติการพาลุกา มี ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ ผบ.มว.ตชด.๒๓๔๔ และกำลังพลร่วมให้การตอนรับ และฝากความห่วงใย สุดท้ายนี้ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัดและให้ขอให้ปลอดภัยภยันตรายทั้งปวง ประดับแต่ความสุขความเจริญ และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล จนถึงเวลา ๑๑.๑๑ น. จากนั้นได้เดินทางต่อไป

Share.