โครงการสัมมนาครูใหญ่ประจำปี 2565 ( ระดับ บก.ตชด.ภาค 2 )

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรชัยวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ระดับ บก.ตชด.ภาค 2 มีระยะเวลาการประชุม จำนวน 2 วัน ( 19-20 เมษายน 2565 ) เพื่อระดมแนวคิดในการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด. ประกอบด้วย เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชกระแสฯ ,การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ,การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็ก ฯ ฉบับที่ 5 และการบริหาร รร.ตชด. การประชุม สัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ที่ปรึกษา ฯ ในส่วนของ กก.ตชด.23 มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23,ผบ.ร้อย ตชด.232,นายตำรวจนิเทศ,ครูใหญ่ และครูผู้สอน รร./ศกร.ตชด.ในสังกัด 11 แห่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ได้รับเกียรติจาก บก.ตชด.ภาค 2 บรรยายพิเศษ ในเรื่อง การพัฒนาการจัดเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. ในศตวรรษที่ 21 และในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรชัยวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้มอบแนวทางการดำเนินงานของ รร.ตชด. และกล่าวปิดการประชุมสัมมนา

Share.