จิตอาสาภัยพิบัติ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน

เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ต.จักราวุฒิ เจือไธสง รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ตชด.๒๓๔๔ พร้อมพวกรวม ๖ นาย ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางทราย ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. จำนวน ๑ หลัง ดังนี้ นางพรเพียร์ ทองพั่ง อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๙ บ.ทรายทอง ม.๖ ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตชด.จำนวน ๖ นาย
ฝ่ายปกครองตำบลบางทรายน้อย จำนวน ๙ คน และประชาชนจิตอาสา จำนวน – คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน

Share.