จิตอาสาภัยพิบัติ ฟื้นฟูบูรณะหลังจากเกิดเหตุสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและเกิดเหตุพายุร้อนพัดผ่านบริเวณพื้นที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เมื่อ 29 เม.ย.65 เวลา 09.00 น. ด.ต.ศักดิ์ชาย วิเศษทักษิณ ผปง.จอส.
จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัดร้อย
ตชด.234 รวม 20 นาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ โดยทำการฟื้นฟูบูรณะหลังจากเกิดเหตุสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและเกิดเหตุพายุร้อนพัดผ่านบริเวณพื้นที่ อ.เมือง จว.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 14.50 น. ทำให้ ร้อย ตชด.234 ,หน่วยงานราชการในพื้นที่ และที่อยู่อาศัยของประชาชน ได้รับความเสียหาย ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
  1.1.ร้อย ตชด.234 ได้แก่
  – อาคารโรงนอนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234,
  – บ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 หลัง
  – อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234
  1.2 กองร้อย อส.จว.มุกดาหาร ได้แก่
  – อาคารศูนย์ฝึกอบรม กองร้อย อส.จว.มุกดาหาร
 2. บ้านเรือนของประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ที่ได้รับความสียหาย
  2.1 เขตชุมชนศรีมุกดา,ชุมชนศรีประทุม บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน
  2.2 กุฏิ 1 หลัง (วัดศรีมุกดา)
  2.3 ห้องเช่า 8 ห้อง (ซอยเพชรดี)
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
  ตชด.จำนวน 20 นาย
Share.