จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล


วันที่ 3 พ.ค. 65 เวลา 08.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้
พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.กร.กก.ตชด.23 เพื่อมอบหมายให้
ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ฯ เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลานรอบบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลพอกน้อย และ ตัด-เก็บวัชพืช รอบๆลำน้ำห้วยไผ่ ต.พอกน้อย
อ. พรรณานิคม จ.สกลนคร เนื่องในวัน ฉัตรมงคล โดยมี
นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอ พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด. 23 จำนวน 1 นาย
ข้าราชการตำรวจ หน่วยอื่น 4 นาย
ข้าราชการอื่น 15 คน
ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ 100 คน
รวม 120 คน

Share.