ตรวจเยี่ยม รร.ตชด. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร.) ,ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 และนายตำรวจนิเทศ ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม รร./ศกร.ตชด. ในพื้นที่จังหวัดนครนพม และให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดเปิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และการขยายแนวถนนด้านหน้าโรงเรียน ตชด./ศกร.ตชด. ตามลำแม่น้ำโขง และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กำหนดตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ในพื้นที่ ในพื้นทีจังหวัดมุกดาหาร และสกลนคร รวม 3 แห่ง

Share.