จิตอาสาภัยพิบัติ(เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กก.ตชด.๒๓ และตรวจแถวกำลังพล ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาฯ,ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ชุดช่างสนาม,ชุดกู้ชีพ,ชุดสุนัขสงคราม,กำลังพลฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ตรวจความพร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๒๓ พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๑-๒๓๗,สว.งาน ๑-๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :กำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน ๑๕ นาย,ชุดช่างสนาม จำนวน ๑๐ นาย ,ชุดกู้ชีพ จำนวน ๕ นาย ,ชุดสุนัขสงคราม จำนวน ๕ นาย ,กำลังพลฝ่ายอำนวยการ จำนวน ๒๕ นาน รวม ๘๐ นาย

Share.