กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา

เมื่อ 18 พ.ค. 65 เวลา 13.30 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้งานจิตอาสาฯ กก.ตชด.23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดบริเวณบึงน้ำภายใน กก.ตชด. 23 โดยมี สว. – ผบ.ร้อย นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม 120 คน

Share.