กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(บริจาคโลหิต) ตามแผนดำเนินการ บช.ตชด.

วันที่ : ๑๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.กก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๒๓ ดำเนินการในกิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการขาดแคลนโลหิต ของสถานพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ตชด. ๖ คน และประชาชนจิตอาสา ๘ คน รวม ๑๔ คน


Share.