ปฐมนิเทศ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ

เมื่อ 280900- 281620 พค. 2565 พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232 , นายตำรวจนิเทศ, เจ้าหน้าที่งานการศึกษา (ร้อย ตชด.232), ครู รร.ตชด.ในสังกัดฯ และ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ม.1) จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ นร. ในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยทางสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.)เป็นผู้ดำเนินการ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ยุทธการการ กก.ตชด.23 มี รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธาน ในพิธี

ผลการปฎิบัติ ดังนี้
1 จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
2 ลงทะเบียน นร.ทุน
3 นร.รายงานตัวและรับฟังการปฐมนิเทศ จนถึงเวลา 16.20 น.

Share.