จิตอาสาพัฒนา “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

หน่วย : กก.ตชด.23

วันที่ 15 มิ.ย.65
เวลา 08.30-12.00 น.

สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ สั่งการให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ชัยชนะ ภูอุภัยรอง สว.(ป)ฯ,ผปง.ฯจ.สน. และจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” เพื่อทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ เศษขยะ ตัดหญ้า-วัชพืช ปรับภูมิทัศน์ฯ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดยมี นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอวุโสอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

  • กก.ตชด. 23 จำนวน 16 นาย
  • ตร. หน่วยอื่น จำนวน 10 นาย
  • ข้าราชการอื่น จำนวน 34 คน
  • ประชาชนจิตอาสาในพื้นทีจำนวน 40 คน
  • รวม 100 คน
Share.