บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 22 มิ.ย. 65
เวลา 08.30-12.00 น.

สถานที่ทำกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี่พุทธรักษา ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้

ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.23

ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จว.สน.
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามที่ขอรับ สสน.วิทยากร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 2 นาย

นศ.ฯ จำนวน 410 คน