พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง

Share.