วิทยากร ละลายพฤติกรรม-นันทนาการ-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ /ประชาสัมพันธ์หน่วยฯ

วันที่ 21 มิ.ย. 65
เวลา 08.30-09.30 น. และ
13.00-14.00 น.( 2 ช่วง)

สถานที่ทำกิจกรรม : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้

ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง รอง สว.(ป) กก.ตชด.23

ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จว.สน.
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามที่ ม.เกษตรศาสตร์ฯ ขอรับ สสน.วิทยากร เพื่อดำเนินกิจกรรม ละลายพฤติกรรม- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และนันทนาการ ในโครงการ”ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” งานปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ (KU 82)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 2 นาย

นศ.ฯ จำนวน 2,050 คน

Share.