ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑ มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.๒๓๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่ มว.สส.ฯ เกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ,ยอดผู้ป่วย ,ยอดผู้รักษาหาย ,ยอดผู้เสียชีวิต ,ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ แผนกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ารับ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น ในวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ ,มาตรการเตรียมรับมือโรคประจำถิ่น ๔ ส่วน ,การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ก่อนประกาศโรคประจำถิ่น และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Share.