จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันที่ 11 ก.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23/จิตอาสา904 รหัส 3ก-364 พร้อมด้วย ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.กก.ตชด.23 รหัส 2-2ก060 ,ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 รหัส 2-2ข007 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนไหล่ทางภายใน ชุมชน ค่ายศรีสกุลวงศ์ กก.ตชด.23 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ขรก.ตร.กก.ตชด.23 จำนวน 110 นาย

Share.