อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของครู นักเรียน และประชาชน และยกระดับการตลาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.23

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของครู นักเรียน และประชาชน และยกระดับการตลาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.23 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย ครู รร.ตชด.นำร่อง รร.ละ 2 นาย รวม 22 นาย ณ อาหารหอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ มี รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะจารย์ จากมหาวิทยาลัย ฯ และ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร) ,สารวัตร ฯ , ผบ.ร้อย ฯ , ครูใหญ่ รวม 60 คน เข้าร่วมในพิธี
เนื้อหาการฝึกอบรมฯ วันนี้ ประกอบด้วย

  1. นับหนึ่งกับธุรกิจออนไลน์ ความสำคัญของ Pain Point ของผู้บริโภค
  2. การหาสินค้าเพื่อสนองตอบ Paint Point ของผู้บริโภค
  3. การสร้าง Platform ในการขายสินค้าออนไลน์
  4. การถ่ายภาพสินค้า เพื่อสร้าง Content Marketing
Share.