จิตอาสาพัฒนา (จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯ)

หน่วย : กก.ตชด.23
วันที่ เวลา : 25 ก.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ทำกิจกรรม : ณ บริเวณป่าสาธารณะบ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม
https://goo.gl/maps/t85PVuXRdnJvHyw46
รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 ,พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 ,พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.กก.ตชด.23(จอส.,กร.) นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าตามโครงการ “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก
– ไม้สักทอง 300 ต้น
– ยางนา 200 ต้น
– ประดู่ 200 ต้น
รวม 700 ต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • ข้าราชการตำรวจ ฝอ.และ กองร้อย สสน.กก.ตชด.23 จำนวน 61 นาย
  • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.234 จำนวน 20 นาย
  • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.235 จำนวน 20 นาย
  • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.236 จำนวน 50 นาย
  • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.237 จำนวน 21 นาย
  • ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น จำนวน 20 นาย
  • ข้าราชการหน่วยอื่น จำนวน 25 คน
  • ประชาชนจิตอาสา จำนวน 80 คน
    รวม 297 คน
Share.