จิตอาสา ภัยพิบัติ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

 1. วันที่ 5 ส.ค.65
  เวลา 09.30-11.00 น.
 2. สถานที่ : บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
  https://maps.app.goo.gl/iThAb7mbbEz6mLZ38
 3. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23
  พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.กร.กก.ตชด.23 มอบหมายจิตอาสา 904 ของหน่วยประกอบด้วย ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.กก.ตชด.23 รหัส 2-2ก060, ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตขด.23 รหัส 2-2ข007 และ ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชะลา ผปง.จอส.จ.สกลนคร
  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,ส่วนราชการในพื้นที่,ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ดังนี้
 4. นางแพง อำจุฬา อายุ 83 ปี 14 ม.8 ต.ท่าแร่
 5. นางนงค์ลักษณ์ สมทรัพย์เจริญ อายุ 56 ปี 470 ม.8 ต.ท่าแร่
  ณ หมู่บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี จ่าสิบเอกคนนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
 • ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด. 23 จำนวน 3 นาย
 • ข้าราชการหน่วยอื่น 10 คน
 • ประชาชนจิตอาสา 30 คน
  รวม 43 คน
Share.