ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (COVID – 19)


เมื่อ ๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑ มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.๒๓๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่ มว.สส.ฯ เกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ,ยอดผู้ป่วย ,ยอดผู้รักษาหาย ,ยอดผู้เสียชีวิต ,ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง ,การติดต่อ ,อาการของโรค ,การวินิจฉัย ,การรักษา ,การป้องกัน ,หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันโรคผิวหนัง โทร.๐๒-๓๕๔-๕๒๒๒ ได้ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่ : มว.สส.ร้อย ตชด. ๒๓๑


Share.