จิตอาสาพัฒนา (จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯ)

9 ส.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
พล.ต..ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าตามโครงการ “จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย มี พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.234-237 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา อ.หว้านใหญ่ รวม 412 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงห้วยชะโนดระยะที่ 2 บ้านหว้านน้อย อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก
– ต้นยางนา 200 ต้น
– ต้นมะค่าโมง 200 ต้น
– ต้นตะเคียนทอง 50 ต้น
– ต้นชิงชัน 50 ต้น
– ต้นพยุง 500 ต้น
รวมทั้งหมด 1,000 ต้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 จำนวน 225 นาย ประกอบด้วย

 • ข้าราชการตำรวจ ฝอ.และ กองร้อย สสน.จำนวน 61 นาย
 • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.234 จำนวน 100 นาย
 • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.235 จำนวน 22 นาย
 • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.236 จำนวน 21 นาย
 • ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.237 จำนวน 21 นาย
 • ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น จำนวน 10 นาย
 • ข้าราชการหน่วยอื่น จำนวน 57 คน ประกอบด้วย
  • อำเภอหว้านใหญ่ 10 คน
  • ทหาร 10 คน
  • ธนารักษ์ มุกดาหาร 3 คน
  • ชลประทานมุกดาหาร 3 คน
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุกดาหาร 3 คน
  • รร.หว้านใหญ่ 1 คน
  • รร.หว้านน้อย 5 คน
  • กศน.หว้านใหญ่ 2 คน
  • เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ 10 คน
  • อบต.บางทรายน้อย 5 คน
  • อบต.ป่งขาม-ดงหมู 5 คน
   6.4 ประชาชนจิตอาสา จำนวน 120 คน
   ยอดรวม 412 คน

สถานที่ทำกิจกรรม : ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงห้วยชะโนด ระยะที่ 2 บ้านหว้านใหญ่ ม.1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
https://goo.gl/maps/tKEXUG154sqNdGY86

Share.