จิตอาสาพัฒนา โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ร.ต.อ.หญิง ธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (รุ่นที่ 1) ของตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.4 เป็นประธานในพิธี
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
-ข้าราชการตำรวจ ตชด. 1 นาย

-ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 69 นาย

-เยาวชนและประชาชนจิตอาสา 130 คน

รวม 200 คน

Share.