จิตอาสาพัฒนา (จิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” พื้นที่รอบเขตพระราชฐาน )

12 ส.ค. 65 เวลา 09.00 – 15.00 น.
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย จิตอาสา904 ของหน่วย นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมประกอบด้วย การปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ริมถนนไหล่ทาง และภายในบริเวณโรงเรียนฯ การให้บริการทางการแพทย์ ตรวจโรคทั่วไป ให้บริการด้านทันตกรรม ตรวจ ATK จำนวน 1,500 ชุด พร้อมแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทาน บริการตัดผมฟรี การบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และจักรยานยนต์ การแสดงดนตรี การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการต่างๆ

สถานที่ทำกิจกรรม : รร.เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
https://maps.app.goo.gl/QEEGaJKUyFbSYwAS9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

  • ข้าราชการตำรวจ ตชด.จำนวน 24 นาย
  • ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น จำนวน 20 นาย
  • ข้าราชการหน่วยอื่น จำนวน 80 คน
  • ประชาชนจิตอาสา จำนวน 350 คน
    รวม 474 คน
Share.