รถหุ้มเกราะออกแสดงกำลังในพื้นที่,รปภ.เส้นทาง

เมื่อ ๑๘๑๐๐๐-๑๘๑๒๐๐ ส.ค.๖๕ ส.ต.อ.วีศรุต แสนยศ จนท.มว.ฉก. ตร.ยะลา ๙๑๒๑ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนพื้นที่ด้วยรถหุ้มเกราะหมายเลขโล่ ๑๓๕๘๑ ปฏิบัติภารกิจ รปภ.เส้นทางบนถนนสาย ๔๑๐,ซุ่มเฝ้าตรวจ พื้นที่ตำบลสะเตงนอก พื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหล่ม ท่อลอด คอสะพาน เสาไฟฟ้า ทางร่วมทางแยก เพื่อป้องกันการก่อเหตุ แสดงกำลังจำกัดเสรีการปฏิบัติการของ ผกร.

สถานที่ :แยกมลายูบางกอก – ปารามีแต ,แยกปารามีแต-รอยต่อ อ.กรงปินัง จว.ยะลา
ผลการปฏิบัติ :เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ


Share.