จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ 23 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก364 .พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส B207 ,ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส 2-2ก060 ,ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส 2-2ข007 และ ร.ต.อ.สุวิทย์ ฆารดา รอง สว.จอส.,กร.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา และการทำแซนด์วิชปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลา บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

  • จิตอาสา 904. 6 นาย
  • ตชด. 20 นาย
    -ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น 10 นาย
  • ข้าราชการหน่วยอื่น 134 คน
  • ประชาชนจิตอาสา 230 คน
    รวม 400คน
Share.