คณะครู รร.ตชด.ศึกษาดูงาน การทำเกษตร ตามแนวทางแบบพึ่งพาตนเอง และการทำในรูปแบบธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 นำคณะครูใหญ่และครูเกษตร จาก รร.ตชด.ในสังกัด 11 แห่ง พร้อมด้วย จนท.การศึกษา รวม 30 คน เดินทางศึกษาดูงาน การทำเกษตร ตามแนวทางแบบพึ่งพาตนเอง และการทำในรูปแบบธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน ณ สวนป่าบ้านดิน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร แนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย การวางแผนการผลิตพืชเกษตร ปัจจัยที่สำคัญ

  1. การตลาด
  2. การใช้พื้นที่ การปลูกไม้กันชน การจัดระบบการใข้ให้เหมาะสม
  3. การบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตร ให้เหมาะสม ( การใช้,การเก็บกักน้ำและการนำน้ำไปใบ้ในแปลงด้วยเทคโนโลยีหรือการเทคนิคการใช้น้ำแบบอื่น )
  4. อาหารพืช (การทำน้ำหมักจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ)
  5. ดินต้องดี การทำดินจากวัสดุธรรมชาติ
  6. พืช การจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับดิน
  7. การทำการประมง
  8. การทำปศุสัตว์

การทำการเกษตร แบบพึ่งพาตนเอง และแบบธุรกิจ
องค์ประกอบการกิจกรรมเชิงพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และชุมชน

Share.