จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ : 31 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส 2-2ก060 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนขาม โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

  • จิตอาสา 904 ของหน่วย 1 นาย
  • ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ตชด. 14 นาย
    -ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น 10 นาย
  • ข้าราชการหน่วยอื่น 45 คน
  • ประชาชนจิตอาสา 180 คน
    รวม 250 คน

สถานที่ : สวนสาธารณะดอนขาม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
https://maps.app.goo.gl/9dkWtVGqtuNbHJmW9

Share.