จิตอาสาพัฒนาหนองหารเพื่อกำจัดผักตบชวา

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา 07.30 น.-12.00 น.
พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓ นำข้าราชการ ตชด.จิตอาสาในสังกัด ร่วมโครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร” กับส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาหนองหารเพื่อกำจัดผักตบชวา รักษาระบบนิเวศและพัฒนาทัศนียภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
จิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๓ นาย
ข้าราชการ ตชด. จำนวน ๑๕ นาย
ข้าราชการหน่วยอื่น จำนวน ๘๒ คน
ประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๐๐ คน
รวม ๒๐๐ คน

Share.