พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ตวรจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๒๓

เมื่อ ๒๑๑๓๓๐ ก.ย. ๖๕ พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓,พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓,พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.๒๓/ผบ.ควบคุมที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ โดยกำชับให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สมพระเกียรติ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ในโอกาสนี้ก็ขอให้กำลังพลสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ

Share.