แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2565 งานใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง งดงามตระการตา

#งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ✴ระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2565

🌈 วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565
– การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT / จำหน่ายสินค้า OTOP

🌈 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
– พิธีสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
– พิธีบวงสรวงงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
– พิธีเปิดงานแห่ปราสาทผึ้ง
– การแสดงแสง สี เสียง
– การแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียง /การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
– ลานวัฒนธรรม
– กรแสดงปราสาทผึ้งโบราณ/ประสาทประยุกต์/ปราสาทผึ้งสร้างสรรค์
– ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
– การประกวดวาดภาพ สืบสานงานประเพณีแห่ประสาทผึ้ง

🌈 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 – พิธีเปิดการแข่งเรือยาว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

🌈 วันที่ 8 ตุลาคม 2565
– การประกวดพานบายศรี
– พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

🌈 วันที่ 9 ตุลาคม 2565
– พิธีปล่อยขบวนแห่ประสาทผึ้ง (ปราสาทผึ้งโบราณ / ปราสาทผึ้งประยุกต์/ ปราสาทสร้างสรรค์) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
– การประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง
– การแสดงปราสาท (ปราสาทผึ้งโบราณ/ปราสาทผึ้งประยุกต์/ปราสาทสร้างสรรค์) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

🌈 วันที่ 10 ตุลาคม 2565
– พิธีทำบุญตักบาตร

✴✳
หน่วยงานดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร/ เทศบาลนครสกลนคร/มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร/ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม/ อำเภอทั้ง 18 อำเภอ

Share.