ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  1. หน่วย : กก.ตชด.23 (ร้อย ตชด.235)
  2. วัน เดือน ปี : 020900 – 021800 ต.ค. 65
  3. สถานที่ : บ้านดอนจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  4. ตามที่ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 ชุด 10 นาย พร้อมด้วย เรือท้องแบน และ รยบ.6 ล้อ เข้าพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจาก เหตุอุทกภัย นั้น
    วันที่ 2 ต.ค. 65 ร.ต.ท.สัณห์พงศ์ แนวประเสริฐ หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.23 ได้นำเรือท้องแบน รับ-ส่ง ประชาชน จากบ้านดอนจำปา – บ้านม่วงใหญ่ จำนวน 5 เที่ยว ประชาชน 40 คน และส่งอาหารสัตว์ (หญ้า) จำนวน 1 เที่ยว
  5. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  6. แนวโน้ม และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยในห้วงต่อไป : ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังรอรับมวลน้ำก้อนใหญ่จาก จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น
Share.