ช่วยเหลือน้ำท่วม พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


เมื่อวันที่ 04 ต.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.23 (ร้อย ตชด.235) นำคณะรอง นพ.สาธารณสุข จว.มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวม 17 คน เข้าพื้นที่บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ โดยคณะได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้ จนท. 1 ชุด

Share.